MCB LS 1P 40A BKJ63N

65.000

APTOMAT TÉP- MCB LS

MCB (Aptomat dạng tép) LS 1P – 2P – 3P – 4P dòng định mức từ 6A đến 125A, dòng cắt từ 6KA đến 10KA

  • Các dòng sản phẩm chính: BKJ63N, BKN-b, BKH, RKP, RKC, RKS, RKN
  • Số cực: 1, 2, 3, 4, 1P+N, 3P+N
  • Đường cong đặc tuyến: B, C, D
  • BKJ63N                       6kA        1~63A
  • BKN-b                          10kA      1~63A
  • BKH                             10kA      80~125A
  • Đạt tiêu chuẩn IEC 60989-2
  • Catalogue MCB BKJ63N LS