CB tép (MCB) LS BKJ63N 32A 3P 6kA

312.000 / cái

BKN 3P 32A – Aptomat LS MCB 3P 32A 6kA

Nhà sản xuất: LS Industrial Systems
Mã sản phẩm: BKJ 3P 32A
Mô tả: Aptomat LS MCB 3 pha, dòng định mức 32A, dòng cắt ngắn mạch 6kA. BKJ 3P 32A dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Kích thước Aptomat LS MCB BKN 3P 32A